MADDE 1-TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, cepnoktasi.com web sitesi için, adresi 2. maddede belirtilen satıcı ile adresi 3. maddede belirtilen alıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı: ÖZDEN BİLİŞİM TELEFON GIDA EĞİTİM İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Ulu Mh. Kıbrıs Şehitleri Cd. Sinem İşhanı No: 60/3-4 Osmangazi/BURSA

Telefon: 0 (224) 250 49 50

GSM: 0 (531) 473 99 29

Email: info@cepnoktasi.com

MERSİS: 0682024570300018

Vergi Dairesi: Uludağ V.D.

Vergi No: 6820245703

Tic. Sicil No: 88929

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:            

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                     :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü        :

Marka/Model                        :

Rengi                                     :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı(KDVsiz)            :

Kargo Ücreti                         :

Ödeme Şekli                          :

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek Kişi            :

Fatura Adresi                       :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 -Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 -Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının alıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7– Satıcı, mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

5.9– İşbu sözleşme,alıcı tarafından imzalanıp  satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

Alıcı, hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin,sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 15 (on beş) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalajının açılmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli alıcıya  iade edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Alıcı, iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile satıcıya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli satıcıya aittir.İade için alıcının bulunduğu yerde satıcının anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde alıcı, herhangi bir kargo şirketi ile gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli satıcıya aittir.Alıcının iade edeceği malı, ön bilgilendirme formunda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında  bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli yapılmışsa , kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka, alıcıya ödemesini taksitle yapmaktadır.Satıcı, Bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka postlarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur durumuna düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile  kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1)iade yansıyacak ve alıcıya iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Yine malın konusu, teknolojik ürün ve yan kullanım parçaları olan (kullaklık,şarj aleti, adaptor, gözlük vb.) satım sözleşmesine konu olan mallarda, alıcından kaynaklanan, ve ürünün bozulmasına neden olan yanlış voltaj ile şarj veya sıvı teması gibi hallerde de ürünün iadesi Kabul edilmeyecektir. Bu durum tarafımıza bildirilmeden yapılan iadelerde, alıcı kusurunun tespiti halinde ürün bedelinin iadesi yapılmayacaktır. Bu durumların tespiti için 15 günlük süreye ek olarak 15 gün daha ilave edilebilir ve iş bu sözleşme ile taraflar bunu Kabul ederler.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 9-YÜRÜRLÜK:

(dokuz) maddeden oluşan bu Sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürülüğe girmiştir.Sözleşmenin bir nüshası alıcının üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile gönderilecektir.